Накладна на Переміщення бланк

Картинка

Добавил: admin
Формат файла: RAR
Оценка пользователей: Рейтинг (4,5 из 5)
Дата добавления: 27.12.2017
Скачиваний: 884 раз(а)
Проверен Dr.Web: Вирусов нет

Скачать

Тема: Основні засоби, Бухгалтерський облік. Але наведені документи охоплюють далеко накладна на Переміщення бланк всі галузі.

Бухгалтер поодинці із завданням класифікації витрат на утримання і на ремонт не впорається. У цьому повинні допомогти технічні фахівці підприємства. Причому вигляд робіт повинен вказуватися безпосередньо в документах ще на етапі їх організації.

Роботи, що виконуються підрядними організаціями. На практиці найчастіше складається кошторис витрат. Приймання робіт і відображення їх у складі витрат здійснюються на підставі акту виконаних робіт, що надається виконавцем. Досить часто ці форми складаються на підприємствах не лише при проведенні будівельних робіт, але і при роботах по ремонту і утриманню устаткування.

Накладна на Переміщення бланк

Окремий випадок: Ремонт автомобіля у відрядженні. Операції що відносяться до утримання основних засобів, зазвичай не вимагають великого числа документів. На роботи, що виконуються спеціалізованим ремонтним підрозділом підприємства, оформляється замовлення, в якому робиться позначка «утримання» або «технічне обслуговування». Для обліку таких витрат доцільно створити окремий об’єкт витрат: ремонтна ділянка або цех.

Вона повинна містити наступну інформацію: найменування об’єкту основних засобів, його інвентарний номер, перелік робіт і кількість необхідних матеріалів, трудомісткість робіт. Лише при зовнішньому огляді устаткування точний об’єм ремонтних робіт визначити частенько неможливо. В процесі ремонту, коли устаткування розібране, можуть бути виявлені невстановлені відразу дефекти і пошкодження, тому складена раніше ведомость має бути відкоректована або складена окрема ведомость додаткового об’єму робіт. На підставі відомості дефектів складається замовлення на виконання ремонтних робіт.

Краткий обзор на «Накладна на Переміщення бланк»

Накладна на Переміщення бланк

Це багатофункціональний документ, в якому відбиваються інвентарний номер, найменування виконуваних робіт, номери креслень, перелік і кількість необхідних матеріалів. При необхідності в замовленні можуть розраховуватися планові витрати на його виконання. Замовлення підписується замовником і виконавцем.

Основні труднощі виникають при обліку руху матеріалів і запчастин. При отриманні матеріалів, які будуть включені в непрямі витрати ремонтного підрозділу, можна використовувати також лімітно-забірні карти. Кількість матеріалів і запасних частин, фактично витрачених на виконання конкретного ремонту, відображується в замовленні.

Зрозуміло, що на крупному підприємстві керівник не може підписувати замовлення на виконання ремонтних робіт. В цьому випадку необхідно наказом затвердити перелік осіб, уповноважених це робити.

Авторский ликбез

Описана схема оформлення документів склалася ще в роки радянської влади і «за інерцією» використовується на багатьох крупних підприємствах. Проте доцільно об’єднати відомості дефектів і замовлення в одну форму. ТМЦ в коморі цеху вважаються такими, що знаходяться на складі. Цей документ може поєднуватися к самим замовленням, наприклад, друкуватися на його зворотній стороні.

Накладна на Переміщення бланк

Незакінчені на кінець періоду роботи числитимуться в незавершеному виробництві. Після закінчення звітного періоду комірник чи інша уповноважена особа ремонтного підрозділу складає акт на списання матеріалів. У цьому документі вказується найменування, кількість і вартість витрачених на ремонт матеріалів і запчастин з виділенням сум, включених в прямі витрати на виконані замовлення, в накладна на Переміщення бланк витрати на незавершені замовлення, в непрямі витрати. На підставі додатка до акту, нормованих завдань, вбрань-замовлень і кошторису непрямих витрат визначаються фактичні витрати на виконання замовлень.

Зазвичай непрямі витрати розподіляються між замовленнями пропорційно номо-годинам роботи або прямим витратам на оплату праці. Можуть застосовуватися і інші бази розподілу. На таке виготовлення також оформляється замовлення.

Для відповідного віддзеркалення в обліку виготовлені ТМЦ мають бути передані на склад. Розрахунок фактичної собівартості виробів аналогічний розрахунку собівартості ремонтів.

В процесі ремонту досить часто утворюються залишки матеріалів, які не можуть бути використані по первинному призначенню, лом, стружка, зношені деталі і запчастини і тому подібне. Як вони відбиваються в бухгалтерському і податковому обліку? ТМЦ, що реалізовуються, оцінюються виходячи з ціни можливої реалізації.

Можуть також вводитися поправочні коефіцієнти з урахуванням зносу. ТМЦ наказом керівника підприємства створюється комісія.

Скачать

Якщо доводиться регулярно оприбутковувати такі матеріальні цінності, комісія може бути постійно діючою. Якщо відомий об’єкт, при ремонті якого утворилися ТМЦ, їх вартість віднімається з собівартості ремонту такого об’єкту.