Журнал Учета Учебных Занятий

Картинка

Добавил: admin
Формат файла: RAR
Оценка пользователей: Рейтинг (4,9 из 5)
Дата добавления: 13.04.2018
Скачиваний: 345 раз(а)
Проверен Dr.Web: Вирусов нет

Скачать

Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы! Хотите получать свежий номер журнал Учета Учебных Занятий день выхода?

Оформите подписку на электронную версию! Номера доставляются в Личный кабинет. Пожалуйста, ознакомьтесь с одним номером журнала. Как провести школьный и муниципальный этапы ВсОШ по литературе?

Журнал Учета Учебных Занятий

Выход из вероятья в правоту». Сказка о мёртвой царевне» А. Почтовый адрес: 121165, Москва, ул. You are using an outdated browser.

Please upgrade your browser to improve your experience. Learning — Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 — 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына қосылған ауқымды мемлекеттік жоба. 2011-2013 жылдары e-Learning еліміздегі 1159 білім беру ұйымдарына, оның ішінде 89 техникалық және кәсіби білім беру ұйымдарында енгізілді. Бағалардың бірнеше түрлері мен типтерін қою мүмкіндігі, бір сабақ ішінде бірнеше баға қою.

Білім алушының күнделігінде алған бағаларды және үй тапсырмаларын автоматты түрде көрсету. Білім алушының дәстүрлі күнделігінің және тәбелінің баламасы.

Обзор на «Журнал Учета Учебных Занятий»

  • Сабақ кестесін, мұғалімнің түсіндірмесімен ағымдағы және қорытынды бағаларды, үй тапсырмаларын бейнелейді.
  • Баласының үлгерімі мен сабаққа қатысуын бақылау үшін ата-анаға қолжетімді.
  • Жүйе өзіне SMS-хабарламаларды және оқушылардың сабақта болмау фактісі, ағымдағы бағалар және басқа да жедел ақпараттар туралы жіберілімді қосады.
  • Жобаның аясында жеткізілетін қосымша компьютерлік және мобильдік сыныптар, моноблоктар, интерактивтік тақталар мен проекторлар электрондық оқытудың қолжетімділігін және тиімділігін арттырады.
  • Мобилдік Дербес компьютермен Интернетке сымсыз қолжетімділік технологияларының үйлесімдігі оқыту процесін ерекше, қызықты қылып жасауға, мектептегі үй-жайдың аясында шектелмеген кез келген уақытта, сымсыз желінің радиожабылу аймағымен қамтылған кез келген нүктесінде өткізуге мүмкіндік береді.
  • Adobe Connect вебинарлары қашықтан оқытуды және нақты уақыт режимінде семинарларды ұйымдастыру және өткізу үшін пайдаланылады.

Интерактивтік оқу материалдарын өздігінен құру үшін педагогтар контент әзірлеуге арналған Adobe Captivate және Adobe Creative Suite құралдармен пайдаланылады. 2013 жылғы тамыздан бастап «Жалпы білім беретін мектептерге түсу үшін құжаттарды қабылдау», және «Оқушылардың жеке санаттарына және жалпы білім беретін мектептердегі тәрбиеленушілірге тегін тамақтану үшін құжаттарды қабылдау» ҚР БҒМ электрондық қызметтері іске қосылды. Learning электрондық оқыту жүйесі — Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 — 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына қосылған ауқымды мемлекеттік жоба.

Learning-те оқуда жетістіктерге жету үшін барлық қажетті модулдер және жүйелер бар. Білім беру саласының жағдайы туралы стаутистикалық есептерді жедел алудың мүмкіндігі. Аналитикалық таңдауларды қалыптастырудың және әртүрлі аспектідегі сала дамуының динамикасын қараудың мүмкіндігі. Жүйе қызметкерлер мен білім алушылардың жеке істерінің электрондық есебін жүргізеді, оқу жоспарларын жоспарлаудың құжаттарын жасауға мүмкіндік береді, Білім беру ұйымының жұмысы туралы есептерді автоматты түрде қалыптастырады.

Жүйе бағалардың электрондық журналын жүргізуге, күнтізбелік-тақырыптарды құруға мүмкіндік береді, сондай-ақ білім алушылардың үлгерімі мен қатысуы туралы ата-аналарға автоматты түрде хабардар етеді. Цифрлық білім беру ресурстарын, нормативтік құжаттардың базасын, бақылау-өлшеу материалдарының деректерін қамтиды. Оқытушыларға әр түрлі тестілік тапсырмаларды құру, тағайындау және тексеру мүмкіндігін береді. Бұл білім беру ұйымдарының жабдықталуы, персоналы және құрамы туралы деректердің бірыңғай орталықтандырылған қоймасы.

БДҚ саланы жоспарлау және дамыту үшін қажетті ақпараттардан қамтиды. Интернет арқылы нақты уақыт режимінде дәрістер, семинарлар немесе мастер-кластар. Педагогтарға компьютерлік сыныптарды басқаруға, оқу үй-жайындағы барлық мультимедиялық құрылғыларды пайдаланумен оқушылармен қарым-қатынас жасауға және өзара іс-қимыл жасауға мүмкіндік береді.

Подробный обзор

Оқушылар, педагогтар және білім беру басқармасының органдарының онлайн-режимінде қарым-қатынас және ақпарат алмасу мүмкіндігін жасаумен бірыңғай желіге журнал Учета Учебных Занятий сервистерді біріктіреді. Р БҒМ жұмыстарының негізгі корпоративтік процестерін автомтандыру және ішкі құжаттаманың бірыңғай қорын құру үшін арналған.

Learning барлық ішкі жүйелерін біріктіреді және оларды басқарады, қауіпсіздікке жауап береді, жүйедегі пайдаланушыларды тануды қамтамасыз етеді. Осы ішкі жүйелердің арқасында сонымен қатар хабарлама жіберілімдері жүргізіледі. Интернетке кең жолақты қолжетімділік берілді. Білім беру ұйымдарының барлық деңгейлеріне қосымша кәбелдердің қымбат тұратын аралық қабатсыз мекеменің барлық ғимаратын қамтитын қосымшалардың кең спектрін енгізуге мүмкіндік береді.

Цифрлық білім беру ресурстарына оқушылар және педагогтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін кітапханаларда дербес компьютерлер орнатылады. Жобаның аясында әрбір білім беру ұйымы жаңа модификацияланған 5-15 дербес компьютерлерден тұратын қосымша компьютерлік сыныптармен қамтамасыз етіледі.

Журнал Учета Учебных Занятий

Жобаның мүмкіндігін кеңейту үшін әрбір білім беру ұйымы 5-15 заманауи ноутбуктарды қосқанда қосымша мобильдік компьютерлік сыныптарды алады. Бұл цифрлық білім беру ресурстары және бейне-сабақтар тарату көрсетілімінің құралы. Жобаның барлық қатысушылары интерактивтік тақтамен және проекторлармен жабдықталған.

Орталық сервер кешенін және облыстық тораптар серверлерінің кешендерін, сондай-ақ жүйенің және деректерді сақтаудың үздіксіз жұмыс жасауын қамтамасыз ететін білім беру ұйымдарының прокси-серверін қосады. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте — применяется для  записи, учета и регистрации сведений о лицах прошедших инструктаж и о руководителях проводивших инструктаж по охране труда. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте опломбирован номерной индикаторной паттерн-разрушаемой голографической пломбой.

Согласно ГОСТ 31282-2004 контрольная пломба — уникальное индикаторное устройство одноразового применения, предназначенное для обнаружения факта несанкционированного доступа. Перед началом работы с журналом необходимо заполнить титульный лист и заверительную надпись. Журналы по охране труда необходимы, чтобы  контролировать работу в области охраны труда, соблюдение установленных сроков проведения инструктажей.

В организации обязательно должны вестись журналы по технике безопасности в соответствии с ГОСТ 12. 004-2015 «Организация обучения безопасности труда.

Скачать

Порядок проведения инструктажей, обучения и проверки знаний на конкретном предприятии должен быть регламентирован Положением по охране труда. Оно должно быть утверждено руководителем, согласовано профсоюзом.

Форма журнала для регистрации инструктажа на рабочем месте является приложением к Положению и должна быть единой для всех подразделений предприятия. Бланки журналов хранятся у инженера по охране или другого работника, на которого приказом возложена эта обязанность.