Журнали Ордери Бухгалтерського Обліку бланки в Україні

Картинка

Добавил: admin
Формат файла: RAR
Оценка пользователей: Рейтинг (4,9 из 5)
Дата добавления: 23.12.2017
Скачиваний: 5218 раз(а)
Проверен Dr.Web: Вирусов нет

Скачать

Первинні та облікові реєстри — Глібко В. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, що фіксують факти здійснення господарських операцій.

Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Дані аналітичних рахунків мають відповідати рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця.

Вона об’єднує такі облікові реєстри: журнали-ордери, відомості, розроб- лювальні таблиці, Головну книгу. Журнали-ордери побудовано за кредитною ознакою. Накопичувальні та групувальні відомості складають додаткові аналітичні показники, їхні підсумки переносять до журналів-ордерів.

Головна книга, у якій відображуються місячні підсумки за кожним рахунком з відповідних журналів-ордерів. Документація є важливим складовим елементом методу бухгалтерського обліку. Кожна господарська операція має бути документально оформленою і відображеною в бухгалтерському обліку.

Держкомстату СРСР від 28 грудня 1969 р. Записи в облікових реєстрах здійснюються на підставі первинних документів. Поряд з нею може вживатись інша мова в порядку, визначеному статтею 11 Закону України «Про мови в Українській PCP».

Обліку, виготовлені з допомогою журнали техніки на машинозчитувальних носіях, застосовуються в бухгалтерському в бухгалтерського україні надання їм юридичної сили і доказовості. Державного реєстру, номер документа, підстава ордери здійснення операцій, дані про бланки, що засвідчує особу-одержувача, тощо.

Кількість осіб, наділених правом підписувати документи на здійснення операцій з видачі особливо дефіцитних товарів і цінностей, а також бланків суворої звітності, має бути обмеженою. У тексті та цифрових даних первинних документів, облікових реєстрів і звітів будь-які підчистки та несанкціоновані виправлення не допускаються. Помилки в облікових реєстрах за минулий звітний період виправляються способом сторно. До того вони зберігаються в бухгалтерії у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах під відповідальність осіб, уповноважених головним бухгалтером.

Порядок зберігання первинних та вихідних документів на машинозчитувальних носіях визначається вказівками щодо організації бухгалтерського обліку з використанням обчислювальної техніки. Для участі в роботі комісії залучаються представники слідчих органів, охорони і державного пожежного нагляду. С89 Судова медицина: Підручник для студентів мед вузів.

Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. При журнальній формі господарські операції відображаються в облікових регістрах під час надходження первинних документів або за підсумками за місяць, залежно від характеру і змісту операцій.

За документами, дані яких відображені в облікових регістрах загальним підсумком, номер регістру і номер журнали Ордери Бухгалтерського Обліку бланки в Україні вказують на окремому аркуші, який додається до зброшурованих документів. В облікових регістрах, показники яких переносять в Головну книгу або в інші облікові регістри, роблять відповідну позначку про це у відповідному рядку регістру.

Головна книга використовується для узагальнення даних журналів, взаємної перевірки правильності записів за окремими рахунками і складання фінансової звітності. До Головної книги заносяться із журналів підсумки оборотів з кредиту рахунків. Головна книга ведеться протягом календарного року. На кожний синтетичний рахунок у Головній книзі відводять окрему сторінку.

Перевірку правильності записів у Головній книзі здійснюють підрахунком суми оборотів і сальдо за усіма рахунками Суми дебетових і кредитових оборотів, а також сальдо за дебетом і кредитом повинні бути відповідно рівні. Підприємства для перевірки правильності складання облікових регістрів можуть застосовувати оборотну відомість за рахунками бухгалтерського обліку, яка складається з даних оборотів на рахунках бухгалтерського обліку Головної книги після занесення до неї оборотів із усіх журналів. Відомості аналітичних даних заповнюються, як правило, після складання Журналів — регістрів синтетичного обліку. Облік грошових коштів та грошових документів.

Відомість за дебетом рахунка 33. Облік довгострокових та короткострокових позик. Журнал 2 за кредитом рахунків 50, 60.

Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов’язань. Відомість аналітичного обліку розрахунків з бюджетом.

Облік необоротних активів та фінансових інвестицій. Розділ І Журналу 5 і Журналу 5 А за кредитом рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 і розділ II Журналу 5 і 5 А за кредитом рахунків з журналів 1, 2, 3, 4, 6.

Скачать